>

Werken met - Kwaliteitsborging CxPlan

Werken met Kwaliteitsborging
Ga naar de inhoud
Werken met CxPlan

CxPlan behandelt de werkmethode kwaliteitsborging voor technische voorzieningen in gebouwen. Bij de volgende onderwerpen kan CxPlan een rol spelen.


Bij CxPlan vindt het inspecteren periodiek plaats door de technische voorzieningen te toetsen. Het rapporteren is bedoeld om de resultaten van de inspecties vast te leggen. Het doel van deze werkmethode is om technische fouten en afwijkingen te registreren en te voorkomen. Zoals het reduceren van:
  • installatie fouten,
  • constructie fouten,
  • bouw fouten,
  • klimaat klachten.
Terug naar de inhoud